CaRMS Logo
Introduction | Search taxa | Taxon tree | Taxon match | Checklist | Literature | Stats | Photogallery | OBIS Vocab | Log in

CaRMS source details

Sars, M. (1863). [...gav nogle Tillaeg til sine i et foregaaeade Mode meddeelte Iagttagelser over de maerkvaerdige, paa Bugside af Thysanopoda beliggende Sandseredskaber, og ammeldte vedamme Leilighed Opdagelsen af to nye norske Arter af denne Krebsdyrslaegt.]. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiana. 1863: 79-84.
448254
Sars, M.
1863
[...gav nogle Tillaeg til sine i et foregaaeade Mode meddeelte Iagttagelser over de maerkvaerdige, paa Bugside af <i>Thysanopoda</i> beliggende Sandseredskaber, og ammeldte vedamme Leilighed Opdagelsen af to nye norske Arter af denne Krebsdyrslaegt.]
Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiana
1863: 79-84
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2023-03-26 07:40:39Z
created

Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2024-07-20 GMT · contact: