CaRMS Logo
Introduction | Search taxa | Taxon tree | Taxon match | Checklist | Literature | Stats | Photogallery | OBIS Vocab | Log in

CaRMS source details

Sars, Michael. (1861). Om de ved Norges Kyster forekommende Arter af Annelideslaegten Polynoë. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. 1860: 54-62.
51723
Sars, Michael
1861
Om de ved Norges Kyster forekommende Arter af Annelideslaegten <i>Polynoë</i>.
Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania
1860: 54-62
Publication
AnnelidaBase
[None. Starts:]
Slægten Polynoë blev først af Savigny adskilt fra Aphrodita Linn. og som vel begrundet antagen af alle senere Forfattere. I Aaret 1843 foreslog imidlertid Ørsted (Grønl. Annul, dorsibr. pag. 11) en Deling af den i 2 Slægter: 1) Lepidonotus Leach for de Arter, som have “en aflang Krop, 24—40 Segmenter, 12-15 Par Rygskjæl, der dække hele Ryggen, adskilte Finner, og 2 Bugtraade” — og 2) Polynoë Sav. for de Arter, der have “en linieformig Krop, 70—100 Segmenter, 15—40 Par Rygskjæl, hvilke lade den største Deel af Ryggen nøgen, begge Finner forvoxne til een eneste, og kun 1 Bugtraad.”
Cold North Atlantic and Arctic together
Eastern Atlantic warm temperate to boreal
Norway
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2023-03-31 21:38:22Z
changed

Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2024-05-20 GMT · contact: