WRiMS banner Asterias amurensis Ciona intestinalis Pterois volitans Tubastraea coccinea
Intro | Search taxa | Browse taxa | Distributions | Terminology | References | Statistics | Online sources | Tutorial | Log in

WRiMS source details

Kröyer, H. (1856). Afhandling om Ormeslaegten Sabella Linn., isaer med Hensyn til dens nordiske Arter [Alternate title: Bidrag til Kundskab af Sabellerne]. Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger. 1856: 1-36.
50702
Kröyer, H.
1856
Afhandling om Ormeslaegten <i>Sabella</i> Linn., isaer med Hensyn til dens nordiske Arter [Alternate title: Bidrag til Kundskab af Sabellerne]
Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger
1856: 1-36
Publication
This journal issue not online as at September, 2010.
Page begins: Headline: "1856. Mødet den 11te Januar." Text: "Herr Professor Kröyer gjorde følgende Meddelelser af en Afhandling om Ormeslægten Sabella Linn., især med Hensyn til dens nordiske Arter." Text is in Danish until page 17, where species description in Latin begin. There are no plates, although Krøyer prepared plates which exist unpublished (fide Wolff & Petersen, 1991:674).
North Sea (and Channel)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2015-01-06 21:26:43Z
changed
2019-07-13 00:38:44Z
changed
2020-07-04 14:52:50Z
changed

Bispira Krøyer, 1856 (original description)
Chone Krøyer, 1856 (original description)
Sabellastarte Krøyer, 1856 (original description)