MSBIAS source details

Bruzelius R.M. (1859). Bidrag till Kännedomen om Skandinaviens Amphipoda Gammaridea. Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny följd, 3 (1), 1-104; 4 pl.
11068
Publication
Ant'Phipoda Literature database
Baltic Sea
Boreal east Atlantic
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2013-11-16 12:29:24Z
changed