Intro | Search taxa | Taxon tree | Sources | Statistics | Editors | Photo gallery | Log in

Turbellarians source details

Minkiewicz, S. (1914). Przeglad fauny jezior Tatrzánskich. [Übersicht der Fauna der Tatra-Seen.]. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej Akademii Umiejetnosci w Krakowie. 48(2): 114-137, tabs. 1-5. [In Polish, German summary.].
103577
Minkiewicz, S.
1914
Przeglad fauny jezior Tatrzánskich. [Übersicht der Fauna der Tatra-Seen.]
Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej Akademii Umiejetnosci w Krakowie
48(2): 114-137, tabs. 1-5. [In Polish, German summary.]
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2020-05-21 04:45:00Z
changed
2021-12-08 11:25:39Z
changed

Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2024-04-22 · contact: Seth Tyler