WoRMS source details

Vejdovský, František. (1884). Revisio Oligochaetorum Bohemiae. Sitzungsberichte der Königlich Böhomischen Gesellschaft der wissenschaften in Prag / Zprávy o Zasedání Královské České Společnosti Nauk v Praze. 1883: 215-228.
65926
Vejdovský, František
1884
Revisio Oligochaetorum Bohemiae
Sitzungsberichte der Königlich Böhomischen Gesellschaft der wissenschaften in Prag / Zprávy o Zasedání Královské České Společnosti Nauk v Praze
1883: 215-228
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb)
[From introduction:]
Dokončiv studia svá o Annulatech v Čechách žijících a chystaje obsáhlejší dílo své jednající jak o anatomické, tak vývojepisné a systematické stránce tohoto oddělení zvířectva, k uveřejnění, neváhám podati v tomto krátkém přehledu nástin systému Annulatů, založeného i na zevnějších i na anatomických znacích těla jejich. Práce ta vyžadovala doby téměř pětileté a byla přerušována pouze občas, hlavně, že předsevzal jsem v letech 1879—81 výskům fauny studničných vod pražských a mimo to v roce 1880 ztrávil jsem letní měsíce na c. kr. zoologické stanici v Terstu, snaže se pro zdokonalení své práce poznati důkladněji povahu některých mořských Annulatův. Jakkoliv literatura o tomto oddělení živočišném dosti jest bohata, předce setkal jsem se s nesmírnými obtížemi při srovnávání a určování forem mnou objevených s oněmi jinde popsanými; musil jsem, zkrátka řečeno, počíti takřka od počátku, než nalezl jsem bod, z něhož bylo možno vyjíti k založení soustavy co možno přirozené. A že takováto pouze na výskumu komparativně anatomickém závisí, snadno možno si vysvětliti onu drahnou dobu, po které, dokončiv dílo své, mohu je rukoum odborníkův odevzdati.
Europe
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2017-08-28 06:28:33Z
changed
2018-05-17 16:47:33Z
changed

Bohemilla Vejdovský, 1884 accepted as Vejdovskyella Michaelsen, 1903 (original description)
Bohemilla comata Vejdovský, 1884 accepted as Vejdovskyella comata (Vejdovský, 1884) (original description)
Chaetodemus Leidy, 1852 accepted as Aeolosoma Ehrenberg, 1828 (source of synonymy)
Chaetogaster cristallinus Vejdovský, 1883 (original description)
Slavina Vejdovský, 1884 (original description)
Slavina appendiculata (Udekem, 1855) (original description)
Specaria josinae (Vejdovský, 1883) (original description)
Stylodrilus gabretae Vejdovský, 1883 (original description)
 Diagnosis

Original diagnosis by Vejdovský(1883: 286): "Body cylindroid. Upper lip very large and broad. Podal spines in 4 ... [details]