WoRMS source request

You have requested access to download the full text of the source (ID: 62229):
Maitland, R.S. (1851). Fauna Belgii septentrionalis: systematische beschrijving der dieren, welke in Noord Nederland of aan deszelfs kusten voorkomen met bijvoeging derzelver synonymen, benevens der plaatsen waar dezelve gevonden zijn, gerangschikt naar Prof. J. van der Hoeven's Handboek der Dierkunde (2de uitgave). C.G. van der Hoek: Leyden, Nederland. XII, XXXVIII, 234p.