WoRMS name details

Placostegus libera (Sars, 1835)

410071  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:410071)

 unaccepted (subjective synonym)
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
recent only
(of Serpula libera Sars, 1835) Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   
Read, G.; Fauchald, K. (Ed.) (2021). World Polychaeta database. Placostegus libera (Sars, 1835). Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=410071 on 2021-01-28
Date
action
by
2009-07-31 12:33:51Z
created
2016-10-11 21:52:23Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description  (of Serpula libera Sars, 1835) Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   

new combination reference Mörch O.A.L. (1863). Revisio critica Serpulidarum. Et Bidrag til Rørormenes Naturhistorie. <em>Naturhistorisk Tidsskrift.</em> København, Ser. 3, 1: 347-470, pl. 11 [also issued as a separate, 1–124, pl. 11]., available online at http://www.archive.org/details/naturhistoriskti01copeuoft
page(s): 425 [details]