WoRMS name details

Phoxichilidium petiolatum Krøyer, 1844

1293026  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1293026)

 unaccepted
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
Krøyer, H. (1844). Bidrag til Kundskab om Pycnogoniderne eller Sφspindlerne. <em>Naturhistorisk Tidsskrift Kjφbenhavn.</em> 2(1), 90-139, 1844., available online at https://www.biodiversitylibrary.org/page/2359697
page(s): 123 [details]   
WoRMS (2020). Phoxichilidium petiolatum Krøyer, 1844. Accessed at: https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1293026 on 2020-04-08
Date
action
by
2018-08-29 10:15:25Z
created

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Krøyer, H. (1844). Bidrag til Kundskab om Pycnogoniderne eller Sφspindlerne. <em>Naturhistorisk Tidsskrift Kjφbenhavn.</em> 2(1), 90-139, 1844., available online at https://www.biodiversitylibrary.org/page/2359697
page(s): 123 [details]