Ophiuroidea source details

Lütken, C. F. (1856). Bidrag til kundskab om Slangestjernerne. II. Oversigt over de vestindiske Ophiurer. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Förening i Kjøbenhavn 1856. 7, 1-19.
47754
Lütken, C. F.
1856
Bidrag til kundskab om Slangestjernerne. II. Oversigt over de vestindiske Ophiurer
Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Förening i Kjøbenhavn 1856
7, 1-19
Publication
Caribbean region
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2016-07-13 13:12:11Z
changed
2019-01-09 23:20:55Z
changed

Amphiura microdiscus Lütken, 1856 accepted as Amphipholis microdiscus (Lütken, 1856) (original description)
Amphiura oerstedi Lütken, 1856 accepted as Amphiodia oerstedi (Lütken, 1856) (original description)
Amphiura puntarenae Lütken, 1856 accepted as Microphiopholis puntarenae (Lütken, 1856) (original description)
Amphiura tenera Lütken, 1856 accepted as Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828) (original description)
Amphiura violacea Lütken, 1856 accepted as Amphiodia violacea (Lütken, 1856) (original description)
Asteroporpa Örsted & Lütken in Lütken, 1856 represented as Asteroporpa (Asteroporpa) Örsted & Lütken in Lütken, 1856 (original description)
Asteroporpa annulata Örsted & Lütken in Lütken, 1856 represented as Asteroporpa (Asteroporpa) annulata Örsted & Lütken in Lütken, 1856 (original description)
Astrophyton caecilia Lütken, 1856 accepted as Astrocyclus caecilia (Lütken, 1856) (original description)
Astrophyton krebsii Lütken, 1856 accepted as Astrocyclus caecilia (Lütken, 1856) (original description)
Ophiactis Lütken, 1856 (original description)
Ophiactis arenosa Lütken, 1856 accepted as Ophiactis simplex (LeConte, 1851) (original description)
Ophiactis krebsii Lütken, 1856 accepted as Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842) (original description)
Ophiactis kroeyeri Lütken, 1856 (original description)
Ophiactis muelleri Lütken, 1856 (original description)
Ophiactis oerstedi Lütken, 1856 accepted as Ophiactis simplex (LeConte, 1851) (original description)
Ophiactis virescens Lütken, 1856 accepted as Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842) (original description)
Ophiocoma pumila Lütken, 1856 accepted as Ophiocomella pumila (Lütken, 1856) (original description)
Ophiocoma riisei Lütken, 1856 accepted as Ophiocoma wendtii Müller & Troschel, 1842 accepted as Ophiomastix wendtii (Müller & Troschel, 1842) (original description)
Ophiocten kroeyeri Lütken, 1855 accepted as Ophiocten sericeum (Forbes, 1852) (basis of record)
Ophioderma antillarum Lütken, 1856 accepted as Ophioderma cinerea Müller & Troschel, 1842 accepted as Ophioderma cinereum Müller & Troschel, 1842 (original description)
Ophioderma brevicauda Lütken, 1856 accepted as Ophioderma brevicaudum Lütken, 1856 (original description)
Ophioderma brevicaudum Lütken, 1856 (original description)
Ophioderma elaps Lütken, 1856 (original description)
Ophioderma januarii Lütken, 1856 (original description)
Ophioderma rubicunda Lütken, 1856 accepted as Ophioderma rubicundum Lütken, 1856 (original description)
Ophioderma serpens Lütken, 1856 accepted as Ophioderma brevispinum (Say, 1825) (original description)
Ophioderma squamosissima Lütken, 1856 accepted as Ophioderma squamosissimum Lütken, 1856 (original description)
Ophioderma variegata Lütken, 1856 accepted as Ophioderma variegatum Lütken, 1856 (original description)
Ophiolepis januarii Lütken, 1856 accepted as Ophioplocus januarii (Lütken, 1856) (original description)
Ophiolepis nereis Lütken, 1856 accepted as Ophionereis reticulata (Say, 1825) (original description)
Ophiolepis pacifica Lütken, 1856 (original description)
Ophiolepis triloba Lütken, 1856 accepted as Ophionereis annulata (Le Conte, 1851) (original description)
Ophiolepis variegata Lütken, 1856 (original description)
Ophiomyxa caribaea Lütken, 1856 accepted as Ophiomyxa flaccida (Say, 1825) (original description)
Ophiopeza yoldii Lütken, 1856 accepted as Ophiopsammus yoldii (Lütken, 1856) (original description)
Ophiostigma Lütken, 1856 (original description)
Ophiostigma moniliforme Lütken, 1856 accepted as Ophiostigma isocanthum (Say, 1825) (original description)
Ophiostigma tenue Lütken, 1856 (original description)
Ophiothrix caribaea Lütken, 1856 accepted as Ophiothrix (Ophiothrix) angulata (Say, 1825) (original description)
Ophiothrix kroyeri Lütken, 1856 accepted as Ophiothrix (Ophiothrix) angulata (Say, 1825) (original description)
Ophiothrix oerstedii Lütken, 1856 represented as Ophiothrix (Ophiothrix) oerstedii Lütken, 1856 (original description)
Ophiothrix suensoni Lütken, 1856 accepted as Ophiothrix (Acanthophiothrix) suensonii Lütken, 1856 (original description)
Ophiothrix suensonii Lütken, 1856 represented as Ophiothrix (Acanthophiothrix) suensonii Lütken, 1856 (original description)
Ophiura arctica Lütken, 1855 accepted as Ophiura sarsii Lütken, 1855 (basis of record)
Ophiura coriacea Lütken, 1855 accepted as Ophiura sarsii Lütken, 1855 (basis of record)
Ophiura sarsii Lütken, 1855 (basis of record)

Website and databases developed and hosted by Flanders Marine Institute · Page generated on 2023-09-22 13:44:01+02:00 · Contact: Sabine Stöhr