Ophiuroidea name details

Asteroporpa Örsted & Lütken in Lütken, 1856

242406  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:242406)

alternate representation
Genus
Astroporpa Lyman, 1875 · unaccepted (misspelling)
Subgenus Asteroporpa (Asteroporpa) Örsted & Lütken in Lütken, 1856
Subgenus Asteroporpa (Astrohelix) Döderlein, 1930

Subgenus Asteroporpa (Asteromoana) Baker, 1980 accepted as Asteroporpa (Astromoana) Baker, 1980 accepted as Asteroporpa (Astrohelix) Döderlein, 1930 (incorrect subsequent spelling)
Subgenus Asteroporpa (Astromoana) Baker, 1980 accepted as Asteroporpa (Astrohelix) Döderlein, 1930 (superceded by senior synonym)
  » Species Asteroporpa (Astromoana) hadracantha Clark, 1911 accepted as Asteroporpa (Asteroporpa) hadracantha H.L. Clark, 1911 (erroneous subgenus assignment)
  » Species Asteroporpa (Astromoana) indicus Baker, 1980 accepted as Asteroporpa (Astrohelix) indicus (Baker, 1980) (subgenus synonymized by Okanishi (2017)))
  » Species Asteroporpa (Astromoana) koyoae Okanishi & Fujita, 2011 accepted as Asteroporpa (Astrohelix) koyoae Okanishi & Fujita, 2011 (subgenus synomymized by Okanishi (2017))
  » Species Asteroporpa (Astromoana) muricatopatella Okanishi & Fujita, 2011 accepted as Asteroporpa (Astrohelix) muricatopatella Okanishi & Fujita, 2011 (subgenus synonymized by Okanishi (2017))
  » Species Asteroporpa (Astromoana) reticulata Baker, 1980 accepted as Asteroporpa (Astrohelix) reticulata Baker, 1980 (subgenus synonymized by Okanishi (2017))
Species Asteroporpa wilsoni Bell, 1917 accepted as Asteroporpa (Asteroporpa) australiensis Clark, 1909

Species Asteroporpa affinis Lütken, 1859 represented as Asteroporpa (Asteroporpa) affinis Lütken, 1859 accepted as Asteroporpa (Asteroporpa) annulata Örsted & Lütken in Lütken, 1856
Species Asteroporpa annulata Örsted & Lütken in Lütken, 1856 represented as Asteroporpa (Asteroporpa) annulata Örsted & Lütken in Lütken, 1856
Species Asteroporpa hadracantha H.L. Clark, 1911 represented as Asteroporpa (Asteroporpa) hadracantha H.L. Clark, 1911
Species Asteroporpa lindneri A.H. Clark, 1948 represented as Asteroporpa (Asteroporpa) lindneri A.H. Clark, 1948
Species Asteroporpa pulchra H.L. Clark, 1915 represented as Asteroporpa (Asteroporpa) pulchra H.L. Clark, 1915
marine, brackish, fresh, terrestrial
Lütken, C. F. (1856). Bidrag til kundskab om Slangestjernerne. II. Oversigt over de vestindiske Ophiurer. <em>Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Förening i Kjøbenhavn 1856.</em> 7, 1-19., available online at https://www.biodiversitylibrary.org/page/35632947 [details]   
Stöhr, S.; O’Hara, T.; Thuy, B. (Eds) (2021). World Ophiuroidea Database. Asteroporpa Örsted & Lütken in Lütken, 1856. Accessed at: http://www.marinespecies.org/ophiuroidea/aphia.php?p=taxdetails&id=242406 on 2022-11-28
Date
action
by
2007-07-12 13:29:01Z
created
2007-10-02 09:36:08Z
changed
2008-07-02 07:49:45Z
changed
2018-04-24 13:31:30Z
changed
2021-01-07 17:11:56Z
changed

original description Lütken, C. F. (1856). Bidrag til kundskab om Slangestjernerne. II. Oversigt over de vestindiske Ophiurer. <em>Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Förening i Kjøbenhavn 1856.</em> 7, 1-19., available online at https://www.biodiversitylibrary.org/page/35632947 [details]   

basis of record Stöhr Sabine (look up in IMIS[details]   
 
 Present  Inaccurate  Introduced: alien  Containing type locality 

Website and databases developed and hosted by Flanders Marine Institute · Page generated on 2022-11-28 10:01:31+01:00 · Contact: Sabine Stöhr