WoRDSS banner


Deep-Sea name details

Fistularia mollis Sars M., 1835

124485  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:124485)

 unaccepted (synonym)
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   
Deep-Sea (2021). Fistularia mollis Sars M., 1835. Accessed at: https://www.marinespecies.org/deepsea/aphia.php?p=taxdetails&id=124485 on 2022-12-06
Glover, A.G.; Higgs, N.; Horton, T. (2022). World Register of Deep-Sea species (WoRDSS). Fistularia mollis Sars M., 1835. Accessed at: https://marinespecies.org/deepsea/aphia.php?p=taxdetails&id=124485 on 2022-12-06
Date
action
by
2004-12-21 15:54:05Z
created
2010-10-14 13:26:43Z
changed
2013-06-20 11:36:17Z
changed
2014-09-04 09:50:28Z
changed

original description Sars, Michael. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. <em>[book].</em> Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates, Bergen., available online at https://doi.org/10.5962/bhl.title.13017 [details]   

basis of record Hansson, H.G. (2001). Echinodermata, <B><I>in</I></B>: Costello, M.J. <i>et al.</i> (Ed.) (2001). <i>European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels,</i>. 50: pp. 336-351. (look up in IMIS[details]   

additional source Hansson, H. (2004). North East Atlantic Taxa (NEAT): Nematoda. Internet pdf Ed. Aug 1998., available online at http://www.tmbl.gu.se/libdb/taxon/taxa.html [details]  Available for editors  PDF available 
INDEEP logo NHM logo NOC logo Soton logo WoRMS logo OBIS logo Plymouth University's Marine Institute logo
Website hosted & developed by VLIZ · contact: WoRDSS Team