WoRMS source details

Maitland, R.S. (1851). Fauna Belgii septentrionalis: systematische beschrijving der dieren, welke in Noord Nederland of aan deszelfs kusten voorkomen met bijvoeging derzelver synonymen, benevens der plaatsen waar dezelve gevonden zijn, gerangschikt naar Prof. J. van der Hoeven's Handboek der Dierkunde (2de uitgave). C.G. van der Hoek: Leyden, Nederland. XII, XXXVIII, 234p.
62229
Publication
Kristian Fauchald's Polychaeta DB
Available for editors  PDF available [request]
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2014-08-03 13:55:07Z
changed
2019-10-06 12:51:02Z
changed