WoRMS source details

Krøyer, H. (1844). Bidrag til Kundskab om Pycnogoniderne eller Sφspindlerne. Naturhistorisk Tidsskrift Kjφbenhavn. 2(1), 90-139, 1844.
302422
Krøyer, H.
1844
Bidrag til Kundskab om Pycnogoniderne eller Sφspindlerne
Naturhistorisk Tidsskrift Kjφbenhavn
2(1), 90-139, 1844
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-07-05 07:19:41Z
created
2019-07-13 00:38:44Z
changed

Unknown type, geounit Atlantic Ocean, identified as Nymphon brevitarse Krøyer, 1838
Unknown type, geounit Atlantic Ocean, identified as Pallenopsis fluminensis (Krøyer, 1844)
Unknown type, geounit Greenland, identified as Eurycyde hispida (Krøyer, 1844)
Unknown type, geounit Norwegian Sea, identified as Nymphon grossipes (Fabricius, 1780)
Unknown type, geounit Norwegian Sea, identified as Nymphon longitarse Krøyer, 1844
Unknown type, geounit Norwegian Sea, identified as Nymphon stroemi Krøyer, 1844
Unknown type, geounit Oresund Strait, identified as Anoplodactylus petiolatus (Krøyer, 1844)