WoRMS source details

Lilljeborg, W. (1864). Bidrag til kännedomen om de inom Sverige och Norrige förekommande Crustaceer af Isopodernas underordning och Tanaidernas familj. Inbjudningsskrift till Åhörande av de Offentliga Föreläsningar (Uppsala Universitet). 1864: 1-31.
140212
Lilljeborg, W.
1864
Bidrag til kännedomen om de inom Sverige och Norrige förekommande Crustaceer af Isopodernas underordning och Tanaidernas familj
Inbjudningsskrift till Åhörande av de Offentliga Föreläsningar (Uppsala Universitet)
1864: 1-31
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2014-10-28 19:38:06Z
changed
2014-11-20 14:40:37Z
changed

Crossurus vittatus Rathke, 1843 accepted as Tanais vittatus (Rathke, 1843) accepted as Tanais cavolinii Milne Edwards, 1840 accepted as Tanais dulongii (Audouin, 1826) (source of synonymy)
Tanais aequiremis Lilljeborg, 1864 accepted as Typhlotanais aequiremis (Lilljeborg, 1864) (original description)
Tanais brevicornis Lilljeborg, 1864 accepted as Typhlotanais brevicornis (Lilljeborg, 1864) (original description)
Tanais brevimanus Lilljeborg, 1864 accepted as Leptognathia brevimana (Lilljeborg, 1864) accepted as Araphura brevimanus (Lilljeborg, 1864) (original description)
Tanais breviremis Lilljeborg, 1864 accepted as Leptognathia breviremis (Lilljeborg, 1864) (original description)
Tanais filiformis Lilljeborg, 1864 accepted as Leptognathia filiformis (Lilljeborg, 1864) accepted as Araphura filiformis (Lilljeborg, 1864) (original description)
Tanais forcipatus Lilljeborg, 1864 accepted as Paratanais forcipatus (Lilljeborg, 1864) accepted as Pseudotanais forcipatus (Lilljeborg, 1864) (original description)
Tanais graciloides Lilljeborg, 1864 accepted as Leptognathia graciloides (Lilljeborg, 1864) accepted as Tanaopsis graciloides (Lilljeborg, 1864) (original description)
Tanais longiremis Lilljeborg, 1864 accepted as Leptognathia longiremis (Lilljeborg, 1864) accepted as Akanthophoreus longiremis (Lilljeborg, 1864) accepted as Parakanthophoreus longiremis (Lilljeborg, 1864) (original description)
Tanais tenuimanus Lilljeborg, 1864 accepted as Typhlotanais tenuimanus (Lilljeborg, 1864) (original description)
Tanais tomentosus Krøyer, 1842 accepted as Tanais vittatus (Rathke, 1843) accepted as Tanais cavolinii Milne Edwards, 1840 accepted as Tanais dulongii (Audouin, 1826) (source of synonymy)
Tanais vittatus (Rathke, 1843) accepted as Tanais cavolinii Milne Edwards, 1840 accepted as Tanais dulongii (Audouin, 1826) (new combination reference)
Typhlotanais brevicornis (Lilljeborg, 1864) (original description)