WoRMS source details

Eisen, G. (1878). Redogörelse för Oligochaeter samlade under de Svenska expeditionerna till Arktiska trakter. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. 3: 63-79.
279591
Eisen, G.
1878
Redogörelse för Oligochaeter samlade under de Svenska expeditionerna till Arktiska trakter.
Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar
3: 63-79.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-07-17 09:28:11Z
created
2019-05-17 16:36:56Z
changed

Archienchytraeus Eisen, 1878 (original description)
Archienchytraeus affinis Eisen, 1878 (original description)
Archienchytraeus dicksonii Eisen, 1878 (original description)
Archienchytraeus gemmatus Eisen, 1878 (original description)
Archienchytraeus lampas Eisen, 1878 (original description)
Archienchytraeus levinsenii Eisen, 1878 (original description)
Archienchytraeus nasutus Eisen, 1878 accepted as Henlea nasuta (Eisen, 1878) (original description)
Archienchytraeus nervosus Eisen, 1878 accepted as Lumbricillus nervosus (Eisen, 1878) (original description)
Archienchytraeus ochraceus Eisen, 1878 accepted as Henlea ochracea (Eisen, 1878) (original description)
Archienchytraeus profugus Eisen, 1878 accepted as Lumbricillus profugus (Eisen, 1878) (original description)
Archienchytraeus tenellus Eisen, 1878 accepted as Henlea tenella (Eisen, 1878) accepted as Henlea ochracea (Eisen, 1878) (original description)
Henlea dicksoni (Eisen, 1878) (original description)
Mesenchytraeus callosus Eisen, 1878 (original description)
Mesenchytraeus falciformis Eisen, 1878 (original description)
Mesenchytraeus mirabilis Eisen, 1878 (original description)
Mesenchytraeus primaevus Eisen, 1878 (original description)
Neoenchytraeus callosus Eisen, 1878 accepted as Fridericia callosa (Eisen, 1878) (original description)
Neoenchytraeus fenestratus Eisen, 1878 (original description)
Neoenchytraeus hyalinus Eisen, 1878 accepted as Enchytraeus hyalinus (Eisen, 1878) (original description)
Neoenchytraeus stuxbergii Eisen, 1878 (original description)
Neoenchytraeus vejdovskyi Eisen, 1878 (original description)