WoRMS source details

Quensel, C. (1806). Försök att närmare bestämma och naturligare uppställa svenska arterna af flunderslägte. K. Sven. Vetenskapsakad. Handl. 27: 44-56 (continues on pp. 203-233).
282
Quensel, C.
1806
Försök att närmare bestämma och naturligare uppställa svenska arterna af flunderslägte
K. Sven. Vetenskapsakad. Handl.
27: 44-56 (continues on pp. 203-233)
Publication
From Eschmeyer on the web.
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2017-07-31 06:43:15Z
changed
2018-08-08 12:15:41Z
changed

Solea Quensel, 1806 (original description)
Solea vulgaris Quensel, 1806 accepted as Solea solea (Linnaeus, 1758) (original description)