WoRMS source details

Krøyer, H. (1861). Et bidrag til kundskab om Krebsdyrfamilien Mysidae. Naturhistorisk Tidsskrift Ser. III. 1: 1-75, pls. 1-2.
6664
Krøyer, H.
1861
Et bidrag til kundskab om Krebsdyrfamilien Mysidae
Naturhistorisk Tidsskrift Ser. III
1: 1-75, pls. 1-2
Publication
NeMys doc_id: 3711
NeMys doc_id: 3691
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2020-06-30 07:40:43Z
changed
2020-06-30 15:03:49Z
changed

East Indies for Promysis galatheae Krøyer, 1861 
Gotland for Mysis flexuosa Müller, 1776 
Mariager fjord for Mysis cornuta Krøyer, 1861 
Mariager fjord for Mysis vulgaris J.V. Thompson, 1828 
Spitsbergen for Mysis cornuta Krøyer, 1861 
Spitsbergen for Mysis oculata (Fabricius, 1780) 
Trondheim for Mysis flexuosa Müller, 1776