WoRMS source details

Ljungman, A.V. 1871. Om tvänne nya arter Ophiurider. Öfversigt af Kungliga Vetenskapsakademiens Förhandlingar, 1870, 5, 471-476.
139582
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin