WoRMS source details

Ostenfeld, C.H. (1899). Plankton. In: M. Knudsen & C. Ostenfeld (eds), Iagttagelser Overfladevandets Temkperature, Saltholdighed og Plankton paa islandske og gronlandske Skibsrouter i 1898. Copenhagen., pp. 1-93.
268798
Ostenfeld, C.H.
1899
Plankton.
In: M. Knudsen & C. Ostenfeld (eds), Iagttagelser Overfladevandets Temkperature, Saltholdighed og Plankton paa islandske og gronlandske Skibsrouter i 1898. Copenhagen.
pp. 1-93.
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2017-03-13 11:28:02Z
created