WoRMS source details

Mikhalevich, V. I., 1972, Vozrastnaya ismenchivost' Antarkticheskikh vidov roda Trochammina Parker et Jones i ee znachenie dlya sistematiki podsemeystva Trochammininae (Foraminifera) [ Age variability of the Antarctic species of the genus Trochammina Parker et Jones and its significance for the taxonomy of the subfamily Trochammininae (Foraminifera)], in Issledovaniya Fauny Morey 11(19):5-40. Rezul'taty Biologicheskikh Issledovaniy Sovetskikh Antarkticheskikh Ekspeditsiy 5, Akademiya Nauk SSSR, Zoologicheskiy Institut.
359580
Mikhalevich, V. I., 1972, Vozrastnaya ismenchivost' Antarkticheskikh vidov roda Trochammina Parker et Jones i ee znachenie dlya sistematiki podsemeystva Trochammininae (Foraminifera) [ Age variability of the Antarctic species of the genus Trochammina Parker et Jones and its significance for the taxonomy of the subfamily Trochammininae (Foraminifera)], in Issledovaniya Fauny Morey 11(19):5-40. Rezul'taty Biologicheskikh Issledovaniy Sovetskikh Antarkticheskikh Ekspeditsiy 5, Akademiya Nauk SSSR, Zoologicheskiy Institut.
Publication
Date
action
by
2019-11-22 11:26:59Z
created