WoRMS source details

van Hasselt J.C. (1824). Uittreksel uit eenen brief van Dr J.C. van Hasselt, aan Prof van Swinderen. Algemeene Konst- en Letter-Bode. 1824: [2] 20–24, [3] 34–39, [4] 54–55.
434930
van Hasselt J.C.
1824
Uittreksel uit eenen brief van Dr J.C. van Hasselt, aan Prof van Swinderen
Algemeene Konst- en Letter-Bode
1824: [2] 20–24, [3] 34–39, [4] 54–55
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2022-08-04 14:31:51Z
created
2022-08-07 15:17:29Z
changed