WoRMS source details

Spengler L (1781) Beskrivelse over et ganske besynderligt Corall-Produkt, hvilket man, indtil dets Sloegt noermere bestemmes, kunde kalde en Snekke-Madrepore (Madrepora cochlea). Nye Samling af det Kongelige Danske Videnskabers Selskabs Skrifter, KĂžbenhavn 1: 240-248.
176618
Publication
Date
action
by
2014-04-21 09:20:09Z
created