WoRMS source details

Sars M. (1857). Bidrag til Kundskaben om Middelhavets Littoral-Fauna, Reisebemaerkinger fra Italien. Nyt Magazin Naturvidenskaberne. 9(7):110–164, pls. 1-2.
406285
Sars M
1857
Bidrag til Kundskaben om Middelhavets Littoral-Fauna, Reisebemaerkinger fra Italien
Nyt Magazin Naturvidenskaberne
9(7):110–164, pls. 1-2
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2021-05-13 08:26:10Z
created