WoRMS name details

Fistularia mollis Sars M., 1835

124485  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:124485)

 unaccepted (synonym)
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates., available online at http://www.biodiversitylibrary.org/item/46907 [details]   
WoRMS (2019). Fistularia mollis Sars M., 1835. Accessed at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=124485 on 2019-06-26
Date
action
by
2004-12-21 15:54:05Z
created
2010-10-14 13:26:43Z
changed
2013-06-20 11:36:17Z
changed
2014-09-04 09:50:28Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description Sars, M. (1835). Beskrivelser og Iagttagelser over nogle moerkelige eller nye i Havet ved den Bergenske Kyst levende Dyr af Polypernes, Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes classer, med en kort Oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen, Thorstein Hallagers Forlag hos Chr. Dahl, R.S., xii + 81 pp., 15 plates., available online at http://www.biodiversitylibrary.org/item/46907 [details]   

basis of record Hansson, H.G. (2001). Echinodermata, <B><I>in</I></B>: Costello, M.J. <i>et al.</i> (Ed.) (2001). <i>European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels,</i>. 50: pp. 336-351. (look up in IMIS[details]   

additional source Hansson, H. (2004). North East Atlantic Taxa (NEAT): Nematoda. Internet pdf Ed. Aug 1998., available online at http://www.tmbl.gu.se/libdb/taxon/taxa.html [details]  Available for editors  PDF available [request]